Hướng dẫn sử dụng

Điều khoản sử dụng là tổng hợp các quy định về quyền và trách nhiệm xuất phát từ các nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền lợi của về thông tin cá nhân, mối quan hệ, tính ổn định của nhà cung cấp dịch vụ và tuân thủ theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bằng các sử dụng hoặc truy cập vào https://id.go.vn bạn đã đồng ý với bản thỏa thuận này.


 1. Quy định chung:
  • Tài khoản goID: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm của VTC Online phát hành.
  • Chủ tài khoản: là người sở hữu hợp pháp tài khoản goID.
  • Giấy tờ tùy thân: là một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu có hiệu lực.
  • Mã số tài khoản: là mã số tương ứng với mỗi tên tài khoản. Mã số này dùng để giúp VTC Online quản lý, tra cứu và hỗ trợ bạn trong các giao dịch mua goCoin trên hệ thống.
  • Khi tạo lập tài khoản, bần cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Nhà Nước.
   • Không được đặt tên tài khoản có chưa đựng các từ: goCoin, mạnh giá thẻ goCoin, tên các dịch vụ do VTC Online và đối tác cung cấp.
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (khủng bố, phát xít…).
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do công ty VTC Online và các đối tác cung cấp.
  • Tài khoản liên kết: là việc dùng tài khoản của Yahoo, Facebook, Google để đăng nhập và kết nối với tài khoản goID. Mỗi tài khoản goID chỉ được liên kết 1 tài khoản duy nhất từ Yahoo, Facebook và Google.
  • Khi bạn đăng ký – sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ (có thể) được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của VTC Online liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.
  • Khi đăng ký tại khoản, bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản goID.
  • Nếu phát sinh rủi ro, tranh chấp trong quá trình sử dụng, VTC Online căn cứ vào những thông tin bạn đã cung cấp trên hệ thống để tiếp nhận và giải quyết. VTC Online chỉ tiếp nhận và giải quyết các trường hợp đã cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác các thông tin khi đăng ký goID. VTC Online sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết các tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với các tài khoản thiếu hoặc không chính xác thông tin tài khoản.
  • Bạn sở hữu tất cả nội dung thông tin bạn đăng trên id.go.vn và bạn có thể toàn quyền chia sẻ thông tin riêng tư của bạn qua các chức năng và sản phẩm được cung cấp bởi VTC Online.
  • Khi bạn sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ được cung cấp bởi VTC Onine, thông tin của bạn trên tất cả các dịch vụ (nếu có) sẽ được cập nhật trên trang thông tin cá nhân của bạn trên website https://id.go.vn.

 2. Quy định về đăng ký – đăng nhập
  • Trước khi đăng ký, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Điều khoản sử dụng goID do VTC cung cấp.
  • Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ của VTC Online.
  • Khi tạo lập tài khoản, bần cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Nhà Nước.
   • Không được đặt tên tài khoản có chưa đựng các từ: goCoin, mạnh giá thẻ goCoin, tên các dịch vụ do VTC Online và đối tác cung cấp.
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (khủng bố, phát xít…).
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do công ty VTC Online và các đối tác cung cấp.
  • Tài khoản liên kết: là việc dùng tài khoản của Yahoo, Facebook, Google để đăng nhập và kết nối với tài khoản goID. Mỗi tài khoản goID chỉ được liên kết 1 tài khoản duy nhất từ Yahoo, Facebook và Google.
  • Khi bạn đăng ký – sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ (có thể) được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của VTC Online liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.
  • Khi đăng ký tại khoản, bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản goID.
  • Nếu phát sinh rủi ro, tranh chấp trong quá trình sử dụng, VTC Online căn cứ vào những thông tin bạn đã cung cấp trên hệ thống để tiếp nhận và giải quyết. VTC Online chỉ tiếp nhận và giải quyết các trường hợp đã cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác các thông tin khi đăng ký goID. VTC Online sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết các tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với các tài khoản thiếu hoặc không chính xác thông tin tài khoản.
  • Bạn sẽ dùng tài khoản goID được VTC Online cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ - sản phẩm của VTC Online.
  • Ngoài việc dùng tài khoản goID để đăng nhập, bạn có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào goID. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.
  • Để đăng nhập goID từ tài khoản liên kết, bạn phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với . Bạn khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.
  • VTC Online có quyền xóa các tài khoản nếu tài khoản không được sử dụng đăng nhập vào bất cứ dịch vụ nào của VTC Online sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký và kích hoạt tài khoản.
  • VTC Online có quyền khóa truy cập với các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng trong 03 (ba) tháng từ lần sử dụng cuối cùng.
  • VTC Online có sẽ tiến hành xóa tài khoản đối với các tài khoản nếu không nhận được phản hồi yêu cầu về tài khoản đã bị khóa trong vòng 03 (ba) tháng từ ngày tài khoản bị khóa.

 3. Quy định về thanh toán
  • goCoin là đồng tiền chung và duy nhất của hệ thống tài khoản goID do VTC Online cung cấp. Tỷ lệ quy đổi goCoin hiện ntaij là 1.000 VNĐ = 1 goCoin. Hệ thống tài khoản goID được quyền thay đổi tỷ lệ quy đổi này và có trách nhiệm thông báo trên tin tức của các website trực thuộc quyền quản lý của VTC Online: https://news.go.vn; https://goplay.vn; và website của từng dịch vụ.
  • goCoin đã mua – nạp vào hệ thống thì không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Hệ thống tài khoản goID hoàn toàn độc lập giữa người thanh toán và người được thanh toán.
  • Bạn hiểu và chấp nhận rằng hệ thống tài khoản goID không có đầy đủ chức năng nhưu một ngân hàng (Ví dụ: không có hoạt động huy động vốn…) ngoài trừ việc thanh toán trực tuyến.
  • Bạn hiểu và chấp nhận không được đòi hỏi bất kỳ khoản lãi suất hoặc bất kỳ một thu nhập nào khác từ khoản tiền mà bạn nạp và tài khoản trên website https://id.go.vnhttps://pay.go.vn.
  • Nếu phát hiện bạn có sai phạm được liệt kê dưới đây, VTC Online có quyền hủy tài khoản vi phạm mà không cần bất kỳ thông báo trước nào tới chủ tài khoản.
   • Mua bán goCoin để thu lợi dưới mọi hình thức và tất cả goCoin không được phép chuyển đổi sang tiền VNĐ.
   • Nhận goCoin từ website, email, tài khoản lừa đảo hoặc các nguồn goCoin bất chính. Đối với các trường hợp khách hàng sử dụng tại khoản goID để nhận thưởng, nhà phát hành có quyền thu hồi giải thưởng và hủy kết quả nếu phát hiện gian lận trong quá trình nhận thưởng hoặc xảy ra lỗi trong hệ thống dẫn đến trả thưởng không chính xác.

 4. Quyền và trách nhiệm:
  1. Quyền và trách nhiệm đối với chủ tài khoản
   • Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; mật khẩu; giấy tờ tùy thân… Các thông tin: Email đăng ký, số điện thoại bảo vệ tài khoản sẽ được thay đổi khi bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi và làm theo hướng dẫn nhằm đảm bảo tính an toàn cho tài khoản của bạn.
   • Bạn được quyền trao tặng – chuyển đổi tài khoản goID cho người khác. Quyền này chỉ áp dụng đối với những tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định về sử dụng goID. Khi bạn đã trao tặng – chuyển đổi tài khoản goID tức bạn đồng ý chuyển đổi mọi thông tin; sản phẩm; dịch vụ của goID đó trong tất cả các sản phẩm của VTC Online phát hành cho người thụ hưởng.
   • Được sử dụng toàn bộ các dịch vụ, sản phẩm có sử dụng goID như tài khoản đăng nhập.
   • Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
   • Để nhận được hỗ trợ từ VTC Onine, tài khoản goID của bạn phải được đăng ký thông tin một cách đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu có sự bổ sung về thoogn tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn trên trang web: https://hotro.go.vn . Bạn đảm bảo rằng thông tin hiện trang của tài khoản goID của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Bạn chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp cho hệ thống goID.
   • Bạn có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin của tài khoản: mật khẩu, số điện thoại bảo vệ, giấy tờ tùy thân, email bảo vệ và tài khoản liên kết. Nếu bất cứ thông tin trên bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn phải chấp nhận rủi ro phát sinh.
   • Bạn đồng ý thông báo ngay cho VTC Online về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trasiphesp tài khoản và mật khảu của bạn hoặc bất kỳ hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
   • VTC Online quan tâm tới sự an toàn của thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của VNG thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu bạn là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem sản phẩm, nội dung mà bạn sử dụng có phù hợp với bạn không.
   • Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của VTC Online cũng như các sản phẩm liên quan, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua website: https://hotro.go.vn.
  2. Quyền và trách nhiệm của VTC Online:
   • Khi phát hiện bất cứ thông tin nào bạn cung cấp à không trung thực, không chính xác hoặc nếu chúng tôi có cơ sở nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng goID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của VTC Online được quy định trên website, thông tin của sản phẩm, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bảo tài khoản goID của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn cũng như tài khoản goID bạn đã đăng ký bị xóa bỏ.
   • Khi phát hiện những vi phạm của bạn và gây ảnh hưởng đến VTC Online cũng như các sản phẩm của VTC Online phát hành. VTC Online có quyền sử dụng những thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năm giải quyết theo quy định của pháp luật.
   • VTC Online có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với các tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định về đăng ký – đăng nhập của quy chế này.
   • VTC Online có quyền ngay lập tức tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn – xóa tài khoản của bạn nếu VTC Online xác định bạn đã vi phạm các điều khoản cấm được nêu trong quy chế - thỏa thuận này. VTC Online có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối với tài khoản goID trong các sản phẩm của VTC Online cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
   • VTC Online có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm trong tài khoản có được một cách bất hợp pháp mà không cần sự đồng ý của bạn và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
   • VTC Online có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản đã đăng ký đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin theo yêu cầu trong quá trình sử dụng sản phẩm do VTC Online phát hành.
   • VTC Online có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, VTC Online không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thức 3, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật và được sử đồng ý của chủ tài khoản.
  3. Các hành vi cấm: Nghiêm cấm việc lợi dụng sự cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
   • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và nhữn bí mật khác do pháp luật quy định.
   • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân – tổ chức.
   • Quảng cáo tuyên truyền mua bán hàng hóa, dịch vụ, vật phẩm văn hóa phẩm bị cấm theo phép luật.
   • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin gải mạo, thông tin sai sự thật trên mạng nhằm xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (Bao gồm cả việc tạo đường dẫn trái phép, tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính…).
   • Sử dụng các chương trình, công cụ can thiệp vào các sản phẩm của VTC Online cung cấp.
   • Xúc phạm, nhạo bang người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo bang, chê bai, kỳ thị tôn giáo, sắc tộc… .).
   • Không chấp nhận việc mua bán tài khoản goID bằng tiền thật hoặc hiện kim.
   • Tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
   • Hành vi gây rối ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh kinh doanh, phá hoại tài sản, sản phẩm, dịch vụ của VTC Online dưới mọi hình thức.
  4. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo:

   Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như: chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tại v.v. người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro thiệt hại nếu có. VTC Onine cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên VTC Online sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm phát sinh nào trong các trường hợp này.


 5. Chính sách bảo vệ - bảo mật:
  • Đối với chúng tôi, quyền riêng tư của bạn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi xây dựng chính sách bảo mật của id.go.vn nhằm giúp bạn nắm được các phương thức chia sẻ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn, cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng các nội dung và thông tin mà bạn đăng tải. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật và sử dụng nó trước khi quyết định đăng tải thông tin ra cộng đồng.
  • Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ngoài kiềm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không cam chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở trạng thái hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
  • Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.
  • Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ VNG liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.
  • Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

 6. Chính sách quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác:
  • Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của VTC Online. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
  • Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm VNG một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

 7. Quyền giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường
  • Bạn đồng ý tuân thủ rằng khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được VTC Online cung cấp tài khoản đề sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của chúng tôi, thì bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việ Nam.
  • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ quy chế này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của VTC Online phải được gửi tới chúng tôi trong vòng 90 (chín mươi) ngày từ ngày vi phạm xảy ra.
  • Tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với VTC Online, chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống ddeeer giải quyết. Theo đó, VTC Online sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của VTC Online là quyết định cuối cùng.
  • Bạn sẽ sẽ phải giải quyết mọi khiếu nại, nguyên nhân của các tranh chấp phát sinh với chúng tôi liên quan đến bản quy chế này trong phạm vi pháp luật của nước Việt Nam.Pháp luật nước Việt Nam sẽ điều chỉnh bản quy chế này, cũng như yêu cầu bất kì bồi thường nào phát sinh giữa bạn và chúng tôi, mà không cần phải bào chữa. Bạn đồng ý với mọi phán quyết của Tòa án nhân dân Việt Nam.
  • Nếu bất cứ ai khởi kiện chúng tôi liên quan đến nội dung của bạn trên hệ thống sản phẩm của VTC Online, bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường và đảm bảo chúng tôi không liên quan và không phải bồi thường bất cứ tổn thất và các chi phí phát sinh (bao gồm cả phí hợp lý pháp lý) liên quan đến khiếu nại.
  • Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo sự ổn định cho các sản phẩm của VTC Online, sửa lỗi miễn phí và làm cho hệ thống an toàn nhưng bạn nên cố gắng tự bảo vệ bản thân. Chúng tôi cung cấp sản phẩm không bao gồm sự đảm bảo hoàn toàn, VTC Online không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động, nội dung, thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi sự tổn thất lợi nhuận hay hậu quả, đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên phát sinh bên ngoài hoặc diễn ra trên các sản phẩm của VTC Online.

 8. Thông tin bổ sung
  • Quảng cáo trên go.vn: Bạn có thể hướng tới đối tượng khác hàng cụ thể trên các sản phẩm của VTC Online có cung cấp quảng cáo bằng cánh mua quảng cáo qua liên hệ: Đặng Vũ Hiệp (Mr) - Email: hiep.dang@go.vn - Số DT: 0972.470.310
  • Điều khoản sử dụng tài khoản goID có hiệu lực hơn bất cứ thỏa thuận của sản phẩm nào giữa các bên liên quan đến VTC Online, và thay thế mọi điều khoản sử dụng trước.
  • Nếu bất kì phần nào của quy chế này được xác định lại là không thể thực hiện được, thì phần còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.
  • Nếu thực tế bạn không thực thi các điều khoản trong quy chế này, các điều khoản vẫn giữ nguyên giá trị cam kết.
  • Việc sửa đổi, từ bỏ điều khoản sử dụng tài khoản này phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của chúng tôi.
  • Bạn sẽ không chuyển bất kì quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo quy chế này đến bất cứ ai khác mà không có sự đồng ý của chúng tôi.
  • Tất cả quyền và nghĩa vụ theo bản diều khoản sử dụng được chúng tôi tự do chuyển nhượng trong việc kết nối, mua lại, sát nhập hoặc bán tài sản và bằng các hoạt động của pháp luật.
  • Không có gì trong bản điều khoản sử dụng ngăn cản chúng tôi tuân thủ pháp luật. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
  • Tuyên bố này không trao bất kì quyền lợi nào cho bên thứ ba.
  • Quy chế sử dụng goID có giá trị từ ngày 01/01/2016.

Đồng ý thu thập thông tin

 1. Quy định chung:
  • Tài khoản goID: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm của VTC Online phát hành.
  • Chủ tài khoản: là người sở hữu hợp pháp tài khoản goID.
  • Giấy tờ tùy thân: là một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu có hiệu lực.
  • Mã số tài khoản: là mã số tương ứng với mỗi tên tài khoản. Mã số này dùng để giúp VTC Online quản lý, tra cứu và hỗ trợ bạn trong các giao dịch mua goCoin trên hệ thống.
  • Khi tạo lập tài khoản, bần cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Nhà Nước.
   • Không được đặt tên tài khoản có chưa đựng các từ: goCoin, mạnh giá thẻ goCoin, tên các dịch vụ do VTC Online và đối tác cung cấp.
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (khủng bố, phát xít…)
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do công ty VTC Online và các đối tác cung cấp.
  • Tài khoản liên kết: là việc dùng tài khoản của Yahoo, Facebook, Google để đăng nhập và kết nối với tài khoản goID. Mỗi tài khoản goID chỉ được liên kết 1 tài khoản duy nhất từ Yahoo, Facebook và Google.
  • Khi bạn đăng ký – sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ (có thể) được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của VTC Online liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.
  • Khi đăng ký tại khoản, bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản goID.
  • Nếu phát sinh rủi ro, tranh chấp trong quá trình sử dụng, VTC Online căn cứ vào những thông tin bạn đã cung cấp trên hệ thống để tiếp nhận và giải quyết. VTC Online chỉ tiếp nhận và giải quyết các trường hợp đã cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác các thông tin khi đăng ký goID. VTC Online sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết các tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với các tài khoản thiếu hoặc không chính xác thông tin tài khoản.
  • Bạn sở hữu tất cả nội dung thông tin bạn đăng trên id.go.vn và bạn có thể toàn quyền chia sẻ thông tin riêng tư của bạn qua các chức năng và sản phẩm được cung cấp bởi VTC Online.
  • Khi bạn sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ được cung cấp bởi VTC Onine, thông tin của bạn trên tất cả các dịch vụ (nếu có) sẽ được cập nhật trên trang thông tin cá nhân của bạn trên website https://id.go.vn.
 2. Quy định về đăng ký – đăng nhập
  • Trước khi đăng ký, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Điều khoản sử dụng goID do VTC cung cấp.
  • Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ của VTC Online.
  • Khi tạo lập tài khoản, bần cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Nhà Nước.
   • Không được đặt tên tài khoản có chưa đựng các từ: goCoin, mạnh giá thẻ goCoin, tên các dịch vụ do VTC Online và đối tác cung cấp.
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (khủng bố, phát xít…)
   • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do công ty VTC Online và các đối tác cung cấp.
  • Tài khoản liên kết: là việc dùng tài khoản của Yahoo, Facebook, Google để đăng nhập và kết nối với tài khoản goID. Mỗi tài khoản goID chỉ được liên kết 1 tài khoản duy nhất từ Yahoo, Facebook và Google.
  • Khi bạn đăng ký – sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ (có thể) được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của VTC Online liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.
  • Khi đăng ký tại khoản, bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản goID.
  • Nếu phát sinh rủi ro, tranh chấp trong quá trình sử dụng, VTC Online căn cứ vào những thông tin bạn đã cung cấp trên hệ thống để tiếp nhận và giải quyết. VTC Online chỉ tiếp nhận và giải quyết các trường hợp đã cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác các thông tin khi đăng ký goID. VTC Online sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết các tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với các tài khoản thiếu hoặc không chính xác thông tin tài khoản.
  • Bạn sẽ dùng tài khoản goID được VTC Online cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ - sản phẩm của VTC Online.
  • Ngoài việc dùng tài khoản goID để đăng nhập, bạn có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào goID. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.
  • Để đăng nhập goID từ tài khoản liên kết, bạn phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với . Bạn khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.
  • VTC Online có quyền xóa các tài khoản nếu tài khoản không được sử dụng đăng nhập vào bất cứ dịch vụ nào của VTC Online sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký và kích hoạt tài khoản.
  • VTC Online có quyền khóa truy cập với các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng trong 03 (ba) tháng từ lần sử dụng cuối cùng.
  • VTC Online có sẽ tiến hành xóa tài khoản đối với các tài khoản nếu không nhận được phản hồi yêu cầu về tài khoản đã bị khóa trong vòng 03 (ba) tháng từ ngày tài khoản bị khóa.