Giftcode

Bạn phải có nhân vật trong Game mới có thể nhận quà.
Mỗi tài khoản chỉ sử dụng được 1 lần với mỗi loại Giftcode.
Giftcode là quà tặng của NPH cho người chơi, không dùng để mua bán, trao đổi.